Cán bộ chủ chốt TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Cán bộ chủ chốt TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NDĐT - Sáng 5-5, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6-5.