Một số chương trình phát sóng ngày 4-5

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: ASEAN và giải pháp căn cơ để quản lý lao động nhập cư / 10:30 Phóng sự: Ðiện về với ấp vùng biên / 11:30 Thời sự (03/05/2018)

TIN BÀI KHÁC

Một số chương trình phát sóng ngày 9-11

  09/11/2018
06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Bắc / 09:15 Tour de Vietnam: Cao Phong vùng đất kỳ thú / 10:00 Bàn tròn: Kinh tế biển - Nhìn từ hậu cần nghề cá / 11:30 Thời sự