Một số chương trình phát sóng ngày 17-7

Chủ Nhật, 16/07/2017, 20:11:24
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 08:45 Thông điệp cuộc sống: Hãy biết lựa chọn thông tin để lạc quan trong cuộc sống / 09:15 Muôn màu cuộc sống: Cascadeur - Nghề của đam mê / 10:30 Đường tới tương lai: Thấy gì sau kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

11:30 Thời sự

13:30 Sắc màu dân tộc: Lễ hội Hạ điền ở vùng đất Tiên Công

16:00 Hãy dừng lại: Nguy cơ ngộ độc khí CO khi đun than

18:00 Thắp sáng niềm tin: Hiệu quả từ mô hình chổi đót dành cho người khuyết tật

18:15 Câu chuyện hội nhập: Thị thực điện tử - Cơ hội cho du lịch Việt Nam

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Nhận thức và những vấn đề đặt ra

20:30 Tài chính ngân hàng: Các giải pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách sáu tháng cuối năm

22:00 Thời sự