Một số chương trình phát sóng ngày 3-1

Thứ Ba, 02/01/2018, 19:17:59

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Báo động mất an toàn công trình trường học / 09:15 Nông thôn đổi mới: Nâng cao chất lượng thẩm định xã nông thôn mới, từ hồ sơ đến thực tiễn / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Ðổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế

15:00 Tạp chí Ðối ngoại

16:45 Ðời sống văn nghệ: Chương trình hòa nhạc chào năm mới

18:00 Công thương hội nhập

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Ngành điện chú trọng công tác an sinh xã hội

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:15 Sắc màu dân tộc: Hát Dặm Quyển Sơn

19:45 Bình luận - Phê phán

20:00 Kinh tế và dự báo: Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

20:30 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Ứng dụng công nghệ trong quản lý dân cư

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Ai Cập - Quyển sách của người chết