Một số chương trình phát sóng ngày 14-2

Thứ Ba, 13/02/2018, 22:01:35

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Tết truyền thống hay Tết hiện đại / 09:15 Nông thôn đổi mới: Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu vào Tết / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Đưa nghệ thuật hàn lâm tới gần công chúng

16:45 Đời sống văn nghệ: Chương trình nghệ thuật "Đồng vọng rối Việt"

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Đón Tết sớm cùng thợ truyền tải

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Bàn tròn: Bình đẳng giới trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

19:45 Bình luận - Phê phán

20:00 Kinh tế & dự báo: Nâng tầm ngành logistics - Cần thay đổi phương pháp và đầu tư nguồn lực

22:00 Thời sự