Một số chương trình phát sóng ngày 11-7

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:52:46

06:30 Thời sự / 07:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tinh gọn bộ máy ở Bắc Cạn: Linh hoạt và hiệu quả / 09:15 Điểm đến: Khám phá vùng trà cổ hàng trăm năm tại Đà Lạt / 11:30 Thời sự

13:15 Thắp sáng niềm tin: Tăng cường hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của người khuyết tật

16:15 Ca nhạc: Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

17:00 Phim truyện: Hoa bay (tập 28)

18:00 Thương trường và pháp luật

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Bàn tròn: Không lạm dụng chức năng, nhiệm vụ để làm khó doanh nghiệp

20:20 Chuyện cơ sở: Chi bộ Hợp Thành: Đoàn kết và thành công

20:45 Bình luận - Phê phán: Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn (kỳ 1)

22:00 Thời sự

22:15 Tạp chí Lao động và Xã hội

23:30 Bản tin World Cup 2018