Giữ gìn dòng suối Nậm La

Thứ Sáu, 17/09/2010, 21:04:00

ND- Một cảnh đẹp tự nhiên của thị xã Sơn La là dòng suối Nậm La, dài gần 20km, quanh năm nước trong xanh. Nước suối Nậm La không chỉ tưới, tiêu nước cho hàng nghìn ha ruộng mà còn là nguồn nước sạch phục vụ nhân dân trong vùng. Song, do tốc độ đô thị hóa ở thị xã Sơn La đã làm cho suối Nậm La bị ô nhiễm nặng, đổi sang mầu đen; người dân không dám ra suối tắm giặt, nuôi cá lồng.

Ðược biết, hệ thống nước thải sinh hoạt của 40 nghìn người dân thị xã Sơn La đều thải trực tiếp xuống suối Nậm La; mùa khô mức nước thấp, rác thải nằm chềnh ềnh trên mặt nước, mùi xú uế lan tỏa khắp vùng.

Hằng ngày, Công ty Môi trường đô thị chỉ có khả năng thu gom 65/100 tấn rác thải sinh hoạt, số còn lại đổ xuống suối; nước thải sinh hoạt cũng theo hệ thống thoát nước đổ vào suối Nậm La.

Khổ nhất là bà con dân tộc Thái, xã Chiềng Xôm ở hạ lưu suối Nậm La phải hứng chịu ô nhiễm từ thượng nguồn đổ về.

Trước đây, Chiềng Xôm phát triển mạnh phong trào nuôi cá lồng trên suối, bây giờ đều phải bỏ nghề này, mất nguồn thu nhập.

Trong chỉ đạo thực tiễn, các cơ quan chức năng ở thị xã Sơn La thường nêu khẩu hiệu xây dựng thị xã "sáng, xanh, sạch đẹp", nhưng tình trạng ô nhiễm dòng suối Nậm La lại chưa được xử lý.

Mong sao tình trạng ô nhiễm ở suối Nậm La sớm được khắc phục.

VÂN ANH (Sơn La)

Theo