Cần khắc phục hạn chế trong hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thứ Hai, 21/09/2009, 08:51:00
 Font Size:     |        Print

ND - Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) được thành lập ở xã, phường, thị trấn để giám sát các việc như: thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Luật quy định là như vậy nhưng trên thực tế hoạt động của TTND còn mờ nhạt. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới hiện trạng này?

Bạn đọc Trần Ngọc Sơn (Bình Thuận): Nhìn chung, hoạt động của TTND ở các phường, xã còn mờ nhạt, chưa thể hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhiều Ban TTND chưa thật sự phát huy vai trò giám sát, kiểm tra, hoặc còn tâm lý sợ va chạm, chưa mạnh dạn đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm. Có xã, phường, Ban TTND trải qua một nhiệm kỳ hoạt động mà gần như không có thành tích gì để báo cáo. Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu là do Mặt trận Tổ quốc xã, phường thiếu sự sâu sát, kịp thời trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban TTND. Mặt khác, trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật của các thành viên Ban TTND hạn chế, nên lúng túng trong xử lý công việc.

Bạn đọc Trí Cao (Bắc Giang): Có không ít địa phương thành lập Ban TTND chưa đúng quy định. Cụ thể là thành viên Ban TTND lại là người đương nhiệm trong Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó dân phố. Còn ở địa phương khác thì phần lớn các thành viên Ban TTND là người dân tham gia hoạt động tự nguyện, trong số đó nhiều người tuổi cao, lại không được thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ. Mặt khác, Ban TTND khó giữ tính độc lập, khách quan trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền sở tại khi mà chính cơ quan này là nơi tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho Ban TTND.

Bạn đọc Phạm Ngọc Huân (TP Cần Thơ):  Người làm công tác TTND thì phải công tâm, nếu làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thường đụng chạm, trong khi quyền lợi thì không có, cho nên nhiều người vẫn còn e ngại. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho hoạt động của Ban TTND cũng chưa được các địa phương thực hiện đúng quy định. Cho đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện Thông tư liên tịch số 40 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban TTND, được ban hành từ tháng 5-2006. Có địa phương, toàn bộ hoạt động của Ban TTND chỉ được chi "ké" trong nguồn kinh phí ba triệu đồng/năm mà xã khoán cho Mặt trận. Một số địa phương khác thì thực hiện chi kinh phí cho hoạt động TTND theo "món". Nếu Thông tư số 40 được thực hiện, thì ngoài những hoạt động thường xuyên, Ban TTND sẽ dành kinh phí khen thưởng cho những cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác, nhằm động viên khích lệ các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.