Qua thư bạn đọc

Ðể vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 24/04/2013, 00:25:00
 Font Size:     |        Print
Thông qua các Chương trình 134, 135, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn và nhiều chương trình khác, đã làm cho đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong cả nước có sự thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, nhìn nhận kết quả giảm nghèo tại một số tỉnh miền núi vẫn thấy chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, cần sớm khắc phục.

Bạn đọc Thu Hoàn (Ðiện Biên): Những năm qua, kinh tế - xã hội ở các tỉnh vùng Tây Bắc có bước phát triển khá nhanh, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm. Mới đây, các tỉnh vùng Tây Bắc đã phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội để giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của vùng, tiếp cận các dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh tập trung, gắn với các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm, khai thác thế mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản; phát triển dịch vụ du lịch, khai thác thế mạnh văn hóa, lịch sử, kết hợp kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Muốn đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, thì phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn yếu kém là: Kết quả xóa đói, giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, chất lượng giáo dục, dạy nghề, chất lượng các dịch vụ y tế còn thấp. Ðội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nhiều xã yếu về năng lực tổ chức, chưa phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục được những yếu kém trên, thì việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mới có hiệu quả và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bạn đọc Lê Nam (Ninh Bình): Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chủ chốt ở nhiều xã thuộc một số tỉnh miền núi còn thấp. Thậm chí nhiều đồng chí giữ cương vị chủ tịch xã chưa học hết phổ thông trung học, cho nên có xã khi tỉnh giao làm chủ đầu tư một dự án về xây dựng kênh mương, trường học cũng không dám nhận là chủ đầu tư. Các tỉnh miền núi phải nhanh chóng đào tạo, đào tạo lại nguồn cán bộ, kết hợp bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. Một thời, chúng ta đã thực hiện tốt chính sách thu hút giáo viên trẻ về công tác tại các tỉnh miền núi. Hiện tại, số sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, ra trường với đủ các lĩnh vực, ngành nghề, nhưng nhiều sinh viên vẫn chưa có việc làm. Các ngành, các địa phương miền núi và Chính phủ cần có chính sách mới  khuyến khích sinh viên ra trường về công tác ở các tỉnh miền núi, để họ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh này.


Theo:

Chia sẻ