Một số chương trình phát sóng ngày 8-11

Thứ Ba, 07/11/2017, 20:05:20
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm / 09:15 Nông thôn đổi mới: Mỗi làng một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới tại Lục Nam (Bắc Giang) / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Thu hút FDI vào giáo dục đại học Việt Nam

15:00 Thủ đô ngày mới: Từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề của Hà Nội

18:00 Ký sự: Lãng mạn những con đê xứ Ðoài

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Ðiện lực Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:45 Bình luận - Phê phán: Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí

20:00 Kinh tế và dự báo: Ðặc khu kinh tế cần những thể chế vượt trội

20:30 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Rô-bốt và những ứng dụng tiềm năng trong cuộc sống

22:00 Thời sự

22:15 Ðường tới tương lai

Chia sẻ