Cần quan tâm thưởng Tết giáo viên miền núi

Thứ Sáu, 09/02/2018, 21:27:36

Cứ gần đến Tết, người lao động cả nước nói chung, giáo viên nói riêng đều mong chờ thưởng Tết. Việc thưởng Tết đối với giáo viên còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của nhà trường. Nếu trường nào có nguồn thu, tiết kiệm chi hoặc nhận được nguồn tài trợ nào đó thì phần lớn giáo viên đều được thưởng Tết.

Cần quan tâm thưởng Tết giáo viên miền núi

Giáo viên đang công tác ở thành phố hầu như năm nào cũng được thưởng Tết, nhưng đối với giáo viên miền núi thì ít khi biết đến tiền thưởng Tết. Tiết kiệm lắm nhà trường mới bố trí tặng cho các giáo viên được hộp bánh, bột ngọt, đường, dầu ăn…

Chính vì những khó khăn như vậy, việc thưởng Tết đối với giáo viên miền núi cần thường xuyên được quan tâm; cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là địa phương miền núi cần lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác này, để giáo viên đang công tác ở miền núi được hưởng những khoản tiền thưởng Tết.

Ðối với các trường ở miền núi, cần phải xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích để tiết kiệm chi, trong đó cần lập quỹ để thưởng Tết cho giáo viên. Quỹ này phải được duy trì ổn định, công khai thường xuyên để toàn thể giáo viên nhà trường được biết. Ðồng thời kêu gọi sự đóng góp của các nhà tài trợ hoặc có thể xin kinh phí của cơ quan quản lý nhà nước để có tiền thưởng Tết cho giáo viên. Hằng năm, cơ quan nhà nước cần yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình thưởng Tết cho giáo viên. Qua đó, kịp thời đề ra các giải pháp để có nguồn kinh phí thưởng Tết cho giáo viên ở các trường không tự cân đối được ngân sách và giám sát việc thực hiện.

Ngành giáo dục - đào tạo cần nghiên cứu, quy định cụ thể việc thưởng Tết cho giáo viên, bảo đảm sự công bằng giữa các giáo viên với nhau, nhất là giáo viên đang công tác tại địa phương miền núi, để giáo viên có thêm niềm vui, sự phấn khởi, gắn bó với nghề, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

ÐỖ VĂN NHÂN

(Kon Tum)