Kết quả thư bạn đọc

Thứ Sáu, 23/02/2018, 20:36:54

* Giao UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết đơn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ

* Khi thu hồi đất để mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 944 không ảnh hưởng đến đất của gia đình bà Lê Thị Thứng

* Trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng

Sau khi phản ánh những bất cập trong đấu thầu chợ Còng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trên Báo Nhân Dân ngày 21-10-2017 và phản ánh đơn tố cáo của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2609-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 26-12-2017, thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa. Nội dung chính Công văn số 2609 nêu rõ: Giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ theo quy định, đồng thời thông tin đến Báo Nhân Dân và báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kết quả.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 1486/VP-NC của UBND huyện Chợ Mới (An Giang) trả lời đơn của bà Lê Thị Thứng, ngụ tại ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944 đối với gia đình bà. Sau khi xem xét nội dung đơn, Văn phòng HĐND, UBND huyện thông tin kết quả vụ việc như sau: Thực hiện Công văn số 1736/VPUBND-NC ngày 26-5-2016 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi và Công văn số 1229/SGTVT-QLDA ngày 25-7-2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về việc giảm thu hồi đất giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Lý Văn Đực (chồng bà Lê Thị Thứng) thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944, UBND huyện đã ban hành các Quyết định để thu hồi các Quyết định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ ông Lý Văn Đực để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944. Do đó, việc bà Lê Thị Thứng đề nghị bồi thường bổ sung các tài sản do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944 là không thể xem xét giải quyết được, bởi việc thực hiện xây dựng công trình nêu trên không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của ông Lý Văn Đực.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 3090/UBND-PTQĐ của UBND quận Hà Đông (Hà Nội) trả lời đơn của bà Lê Thị Hồng, ở tổ 4, phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) khiếu nại việc thu hồi đất của gia đình bà, giao cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Cường không hợp lý, ảnh hưởng cuộc sống của gia đình bà. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, rà soát hồ sơ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường trục phát triển phía bắc quận Hà Đông, UBND quận Hà Đông báo cáo như sau: Diện tích 216,3 m2 hộ ông Hoàng Văn Khải (là chồng bà Lê Thị Hồng) bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng đường trục phát triển phía bắc có nguồn gốc là đất do Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX NN) La Khê giao có thu tiền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng đất, ông Khải đã chuyển nhượng cho ba hộ. Ngoài ra, ông Khải sử dụng sang phần diện tích đất của thửa số 02 đứng tên ông Hoàng Văn Long (là em ruột ông Khải) có nguồn gốc do HTX NN La Khê giao có thu tiền sử dụng đất, thời điểm trước ngày 15-10-1993 với diện tích 79,3 m2. UBND quận Hà Đông đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng đất là ông Hoàng Văn Khải. Không đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ông Hoàng Văn Khải khiếu nại. Ngày 29-9-2010 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4773/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại (lần 2), nội dung: “Việc ông Hoàng Văn Khải đề nghị được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi bằng hai phương án là không có cơ sở. Giao UBND quận Hà Đông phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ công tôn tạo đối với diện tích 114,6 m2 theo quy định”. Ngày 16-10-2010, UBND quận Hà Đông có Quyết định số 8059/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ công tôn tạo đối với diện tích 114,6 m2, theo đó: hộ ông Khải được nhận bổ sung 4.011.000 đồng. Sau khi được các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại và phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ công tôn tạo đất, ngày 22-8-2016, bà Hồng đã nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ và ngày 12-9-2016, đã nhận đất tái định cư.