Một số chương trình phát sóng ngày 2-3

Thứ Năm, 01/03/2018, 21:59:43
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự / 07:30 Kết nối ASEAN: Các biện pháp thích ứng với tình trạng già hóa dân số của một số nước ASEAN / 09:15 Ðường tới tương lai: Lỗ hổng tư vấn học đường / 10:30 Nhịp sống kinh tế

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Con người và Trái Ðất - Lửa: Phần 1

11:30 Thời sự

15:00 Sắc màu dân tộc: Người Thái ở Con Cuông

16:45 Khoa học công nghệ và cuộc sống:Thái Nguyên ứng dụng công nghệ nuôi trai nước ngọt lấy ngọc

18:00 Cải cách hành chính

18:15 Sông nước miệt vườn: Sức sống mới trên vùng căn cứ năm xưa

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

19:45 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:30 Ðồng hành cùng doanh nghiệp

20:45 Bình luận - phê phán

22:00 Thời sự

22:30 Phim tài liệu: Về xứ Nghệ nghe câu Ví giặm

Chia sẻ