Nghĩ trong ngày Quốc khánh

QUANG HƯNG

Thứ hai, 03/09/2018 - 05:40 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày Quốc khánh đầu tiên dù ở cách hiện tại nhiều thập kỷ, và với nhiều quốc gia, quãng thời gian có thể hàng trăm, vài trăm năm. Nhưng trong những dịp kỷ niệm khác nhau hằng năm nhằm tôn vinh những chiến công, những cuộc thắng lợi, các danh nhân…, ngày Quốc khánh dường như mang ý nghĩa đương đại hơn cả. Ngày vĩ đại đó luôn mới, luôn rộng lớn, bao trùm!

Bởi từ dấu mốc của ngày Quốc khánh đầu tiên, ngày 2-9-1945, dịp kỷ niệm Quốc khánh mỗi năm lại đóng dấu thêm một tuổi trên đường xây dựng và phát triển. Đó là một tuổi nữa của một đất nước, một dân tộc, cũng chính là “tuổi chung” của toàn thể những người con của dân tộc, người dân của đất nước ấy, đang cùng nhau hợp thành một cộng đồng lớn, một đại gia đình - Tổ quốc.

Điều này thật sự quan trọng và cần thiết được ý thức rõ. Có thể ngày nào trong năm, chúng ta cũng vẫn luôn biết rằng, mình là người Việt Nam, nhưng ngày Quốc khánh 2-9 - ngày khai sinh đất nước trong thời hiện đại, cho chúng ta thêm suy nghĩ về sự mở đầu đất nước mình trong bối cảnh bão táp của lịch sử giữa thế kỷ 20.

Và xa hơn, từ ngày Quốc khánh đầu tiên hay của mỗi năm, của năm nay, ta nghĩ về nguồn cội, về sự gắn kết mỗi người dân đất nước với quốc gia, dân tộc của mình. Nghĩ về bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc trên Quảng trường Ba Đình với ý nghĩa xác lập chủ quyền của chính thể, của toàn dân Việt Nam trên đất nước mình. Nghĩ về sự khẳng định chủ quyền trong những áng hùng văn, những lời lẽ đanh thép và kiên cường đã được cất lên, vang vọng trong lịch sử, cũng mang giá trị như những bản Tuyên ngôn độc lập qua các chặng đường dựng nước, giữ nước.

Từ những điểm khởi đầu và sự khẳng định ấy, chúng ta lại nghĩ đến hiện tại trên tiến trình vận động không ngừng của đất nước, nhận ra những bước đi mới, những sự thêm ra, lớn lên của phát triển, đủ đầy, sung túc, những thành quả, thành tựu, niềm tin, hạnh phúc. Và không bỏ qua, cả những biến đổi, những mất mát, những sự thoái hóa, tiêu cực, nhược điểm nảy sinh trong hiện trạng đất nước.

Nhận rõ thêm, hoặc suy ngẫm, tìm tòi để nhận ra, như một cách hiểu thực tại đất nước, hoàn cảnh dân tộc thời điểm hiện tại mà mình đang có mặt ở trong đó. Hiểu cái chung, để như một soi chiếu cho việc hiểu hơn về bản thân, góp phần giải đáp cho những công việc mà mỗi người sẽ tiếp tục thực hiện, cho mình, với mọi người và rất có thể, rất nên, cho cộng đồng.

Ngày Quốc khánh lớn lao và gần gũi, cho ta thêm suy nghĩ về sự kết nối của mình, của mỗi cá nhân với cộng đồng, với lịch sử, nguồn cội. Hiện tại thêm chiều xa và sâu. Còn lịch sử, thêm ý nghĩa đương đại, cũng từ gắn kết ấy.