Hà Nội giảm hơn 7.400 biên chế công chức, viên chức


Thứ năm, 07/12/2017 - 10:10 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng. Ảnh: BÙI VIỆT

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 với 96/97 đại biểu tán thành (chiếm 93,2% số đại biểu có mặt).

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Trần Huy Sáng, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của TP Hà Nội và chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ Chính trị, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%, kế hoạch năm 2018 của thành phố là sẽ sử dụng 10.661 biên chế hành chính, trong đó biên chế công chức là 8.891 (giảm 225 biên chế so năm 2017). Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp).