Bác Hồ - Tấm gương lớn vì thiên nhiên và xã hội

THIÊN PHƯƠNG

Thứ hai, 12/02/2018 - 10:32 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu quý, trân trọng thiên nhiên. Phong cách sống hằng ngày của Người hiện rõ triết lý thuận theo tự nhiên. Và điều Người quan tâm hơn cả là tạo dựng môi trường xã hội tốt đẹp cho mỗi người dân.

Trong kháng chiến trường kỳ, dù còn nhiều gian khổ, Người luôn tìm những nơi làm việc gần - thuận thiên nhiên: trên có núi, dưới có sông, có đất để trồng trọt, có bãi để vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi.

Từ năm 1960, khi thế giới và Việt Nam chưa có những khuyến cáo khẩn thiết về bảo vệ rừng như hiện nay, Người đã phát động Tết trồng cây. Người nhấn mạnh: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Phong trào Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Cho đến nay, việc trồng cây, gây rừng càng mang đậm ý nghĩa thời đại, khi môi trường sinh thái toàn cầu đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng. Chúng ta có thể tìm thấy trong phong cách sống, trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm xưa nhiều điều chỉ dẫn bổ ích về thái độ ứng xử hài hòa với thiên nhiên, về việc giữ gìn môi trường sống của con người và cho con người.

Điều Người quan tâm hơn cả là việc tạo dựng một môi trường xã hội tốt đẹp cho mỗi người dân Việt Nam - được sống trong hòa bình, được hưởng hạnh phúc ấm no. Mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc là tự do, hạnh phúc cho nhân dân, là giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho con người, vì nhân dân không được ấm no hạnh phúc thì độc lập tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi xây dựng bộ máy chính quyền nhân dân, Người nhấn mạnh: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Trong cục diện quan hệ quốc tế phức tạp những năm giữa thế kỷ 20, quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề quốc tế hướng đến điều hòa sự đa dạng về xu hướng chính trị, chế độ xã hội giữa các nước để cùng hợp tác và phát triển. Năm 1955, Người phát biểu: “Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng mọi sự phân tranh trên thế giới đều có thể giải quyết bằng cách hòa bình; tin chắc rằng các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung sống hòa bình được”. Cho đến nay điều này vẫn đúng.

Khi nỗ lực giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia: giảm đói nghèo, thất học, bệnh tật, thực hiện công bằng xã hội trong sự phát triển, đồng thời tăng cường củng cố và phát triển các mối quan hệ quốc tế để cùng phát triển bình đẳng và bền vững, Việt Nam đang cùng với các nước trên thế giới tích cực giải quyết những vấn đề lớn mang tính thời đại ngày nay. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về chủ đề này vẫn mang nhiều giá trị không chỉ với Việt Nam mà còn với các quốc gia đang phát triển trong công cuộc hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực.