Tăng cường quản lý ô-tô tạm nhập của đối tượng hưởng ưu đãi


Thứ sáu, 09/02/2018 - 10:20 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, có biện pháp tăng cường quản lý việc tạm nhập xe ô-tô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để tăng cường quản lý nhà nước và phù hợp yêu cầu thực tế.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2-2018

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN) tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với đô-la Mỹ (USD) trong tháng 2-2018 là 1 USD = 22.411 VND. Tỷ giá VND với các ngoại tệ khác lần lượt như sau: 1 EURO = 27.814 VND; 1GBP = 31.712 VND; 1 JPY = 206 VND; 1CNY = 3.542 VND; 1HKD = 2.866 VND. Tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.