Sự cố tại công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3


Thứ năm, 08/03/2018 - 10:28 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 7-3, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải) đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói, lửa bốc lên tại khu vực Bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD).

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng công ty Phát điện 1, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà thầu và các đơn vị thi công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy, sơ tán người khỏi khu vực cháy. Hiện tại, không ghi nhận có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp nhà thầu và các đơn vị liên quan làm rõ.

Sau cổ phần hóa, lợi nhuận trước thuế DNNN tăng 49%

Tại buổi làm việc mới đây của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2016” của Quốc hội với Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, quy mô vốn chủ sở hữu của các DN 100% vốn Nhà nước đều tăng. Năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu của các DNNN là 1,398 triệu tỷ đồng, tăng 92,2% so năm 2011. Tổng hợp kết quả của 350 DNNN CPH sau năm 2015 cho thấy, bình quân lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 33%...

Năm 2017, thu thuế Bảo vệ môi trường đạt hơn 44.800 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số thu từ thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) liên tục tăng ổn định qua các năm. Cụ thể, tổng số thu thuế BVMT năm 2012 là khoảng 11.160 tỷ đồng, năm 2013 là khoảng 11.512 tỷ đồng, năm 2014 là khoảng 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là khoảng 27.020 tỷ đồng, năm 2016 là khoảng 44.323 tỷ đồng và năm 2017 là khoảng 44.825 tỷ đồng. Số thu từ thuế BVMT chiếm tỷ trọng khoảng 1,36% - 4,27% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) và chiếm tỷ trọng khoảng 0,34%- 0,98% trên GDP hằng năm. Số thu thuế BVMT đối với nhóm xăng dầu, than đá chiếm chủ yếu (khoảng 99%) tổng số thu thuế BVMT, góp phần chuyển dịch cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững, đến năm 2015 chiếm 74% tổng thu NSNN theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 là tăng dần tỷ trọng nguồn thu trong nước.