Lũy kế thu NSNN hai tháng đầu năm đạt 215.760 tỷ đồng


Thứ năm, 08/03/2018 - 10:32 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2-2018 ước đạt 78.900 tỷ đồng. Lũy kế thu hai tháng đầu năm đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 65.600 tỷ đồng, lũy kế thu hai tháng đạt 179.400 tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2017. Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 2 ước 85.100 tỷ đồng, lũy kế chi hai tháng đạt 177.700 tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán.

Vốn FDI giải ngân đạt 1,7 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong hai tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so cùng kỳ năm 2017. Ước tính các dự án (DA) đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so cùng kỳ. Cụ thể, tính đến ngày 20-2, cả nước có 411 DA mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 133 lượt DA đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu USD, bằng 92,2% so cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so cùng kỳ.

Kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 sang năm 2018. Cụ thể, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục dự án (DA) và mức vốn NST.Ư, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018. Các DA đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017, sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018, kèm xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến ngày 31-1-2018.