Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư 3.039,169 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai Quỹ Bình ổn giá (QBOG) xăng dầu tính đến hết quý III-2018 (đến hết ngày 30-9-2018) với số dư 3.039,169 tỷ đồng. Tổng số trích QBOG trong quý III-2018 (từ ngày 1-7-2018 đến hết ngày 30-9-2018) là hơn 1.264 tỷ đồng. Tổng số sử dụng QBOG trong quý này là hơn 2.042 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư QBOG dương (+) trong quý III là 4,731 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư QBOG âm (-) là 18 triệu đồng.

Bãi bỏ nhiều quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK).

10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 1 triệu tỷ đồng

Tổng cục Thống kê vừa có Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân sách...

Ngành hải quan thu thuế điện tử đạt 218.608 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, thống kê đến đầu tháng 10-2018, số thu thuế của ngành hải quan qua hệ thống ngân hàng (NH) phối hợp thu...

Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư, ở mức 6,33 tỷ USD

Theo công bố của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu (KNXK), nhập khẩu (NK) của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10-2018 chỉ đạt 20,32...

Kim ngạch xuất nhập khẩu chín tháng đạt 352,61 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9-2018, tổng kim ngạch (KN)...

Quyết định giao hơn 81.279,738 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn đợt 4

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 81.279,738 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn...

Chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay xuất khẩu gạo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (NĐ 107)...

WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 lên 6,8%

Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng...

Quy định mới về kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định (NĐ) số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng...