Phấn đấu giảm lãi suất cho vay

ĐẶNG HÀ MY

Thứ ba, 06/03/2018 - 10:22 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chính sách điều hành lãi suất vẫn là một trong những trọng tâm trong điều hành CSTT năm 2018. Ảnh: SONG ANH

Việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay (LSCV) trong năm 2018 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xem là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm, NHNN đã chủ động, linh hoạt ban hành Thông tư sửa đổi quy định cho vay để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) và người dân, góp phần hỗ trợ tổ chức tín dụng (TCTD) ổn định và phấn đấu giảm LSCV. Đây là quan điểm của lãnh đạo NHNN khi trao đổi với báo chí về những trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) năm 2018 của NHNN.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Quốc hội (QH), Chính phủ, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp CSTT và hoạt động NH, đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm, qua đó góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của các TCTD. Năm 2017, hoạt động NH đã khép lại với những kết quả tích cực, những con số ấn tượng và thu hút được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, NHNN đã giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; giảm 0,5%/năm trần LSCV ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. TTTD đạt 18,17%, nếu không tính khoản tín dụng ủy thác, tín dụng thực tế thì tăng 17,5%. Đây là chỉ số phù hợp định hướng của NHNN và chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, tín dụng bảo đảm an toàn, tập trung vào sản xuất, kinh doanh.

Chính sách điều hành lãi suất vẫn là một trong những trọng tâm trong điều hành CSTT năm 2018. Chính phủ chỉ đạo NHNN điều hành theo hướng tiếp tục giảm LSCV, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Giảm LSCV là mong muốn của ngành NH. Trong năm 2018, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp cân đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ (TTTT). Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu, thị trường ổn định, kinh tế vĩ mô thuận lợi, điều hành các công cụ CSTT hỗ trợ TCTD thực hiện các giải pháp để phấn đấu giảm LSCV trên cơ sở bảo đảm hoạt động tài chính an toàn, lành mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, năm 2018, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành NH rất nặng nề, trong đó trọng tâm là thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Trong điều hành năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD nhằm ổn định TTTT, ngoại hối, ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá, hoạt động của các TCTD để đưa ra giải pháp điều hành phù hợp. Thực tế, điều này đã được cụ thể hóa ngay trong tháng 1-2018, nhiều NH đã điều chỉnh giảm LSCV 0,5 - 1%/năm. Thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu để xử lý một cách căn bản, triệt để hơn. Xử lý được nợ xấu, chi phí tài chính sẽ giảm, chắc chắn lãi suất cũng giảm theo và tỷ lệ an toàn vốn của các TCTD sẽ tăng. Năm 2018, kinh tế thế giới và trong nước được dự báo có yếu tố thuận lợi nhưng cũng đan xen những khó khăn, thách thức. Trên cơ sở các mục tiêu của QH, Chính phủ và đánh giá kinh tế vĩ mô, tiền tệ, năm 2018 NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17%, có điều chỉnh phù hợp diễn biến, tình hình thực tế. Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu, thị trường ổn định, kinh tế vĩ mô thuận lợi, điều hành các công cụ CSTT hỗ trợ TCTD thực hiện các giải pháp để phấn đấu giảm LSCV trên cơ sở bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính. NHNN cũng sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT…

Hơn thế, năm 2018, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-6,7%, lạm phát bình quân khoảng 4% của QH, Chính phủ và đánh giá TTTT, hoạt động NH, NHNN đã xây dựng chỉ tiêu định hướng tín dụng cả năm 2018 khoảng 17% (thấp hơn với con số 18,17% trong năm 2017) nhưng sẽ có điều chỉnh phù hợp diễn biến, tình hình thực tế. Từ đầu năm, NHNN đã chủ động, linh hoạt ban hành Thông tư sửa đổi quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú để tiếp tục hỗ trợ các DN xuất khẩu giảm chi phí vốn và Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, trong đó NHNN đã điều chỉnh lộ trình giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn, góp phần hỗ trợ TCTD ổn định và phấn đấu giảm LSCV.

Đặc biệt, NHNN thông báo chỉ tiêu TTTD đối với từng TCTD trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD. Chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: bất động sản, chứng khoán, BOT, BT…, bảo đảm an toàn hoạt động NH. NHNN sẽ tiếp tục tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống TCTD mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi đôi với an toàn hoạt động.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, việc phấn đấu giảm LSCV trong năm 2018 được NHNN xem là một nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ đạo và chính sách nói trên đã được thị trường phản ứng tích cực. Cụ thể, bốn NHTM Nhà nước là: Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV, cùng nhiều NHTM cổ phần đã thực hiện điều chỉnh giảm ngay 0,5%/năm LSCV ngắn, trung, dài hạn đối với khách hàng tốt thuộc các lĩnh vực ưu tiên như: các DN nhỏ và vừa hoạt động tốt trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo và môi trường…