Tiếp tục xây dựng lý luận văn nghệ Việt Nam

HÀ MINH HƯNG

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Sáng ngày 9-9, tại thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam.

Tham dự có lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa và hơn 200 cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, văn hóa văn nghệ thuộc 29 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Trong bốn ngày (9 đến 12-9), các học viên được tiếp thu, học tập năm chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng nội dung cơ bản của lý luận VHNT Việt Nam; quan điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT hiện nay; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 88 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, VHNT, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Trong quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về VHNT được tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho giới văn nghệ sĩ. Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về một số định hướng cơ bản, quan trọng về lý luận VHNT và định hướng triển khai xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Qua đó, giúp các học viên nắm vững quan điểm đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước; thực tiễn đời sống VHNT nói chung và tình hình lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nói riêng. Trên cơ sở đó, vận dụng hiệu quả vào công tác và hoạt động VHNT tại đơn vị mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động VHNT, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa - văn nghệ của đất nước.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đi tham quan thực tế tại Lam Kinh và Thành nhà Hồ - tỉnh Thanh Hóa.