Điều chỉnh lương hưu của lao động nữ cần theo lộ trình


Thứ năm, 09/11/2017 - 09:55 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, đơn vị đã đề xuất phương án áp dụng lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với lao động (LĐ) nữ trong 5 năm tới.

Dự báo, năm 2017 cả nước có khoảng 57.500 LĐ nữ về hưu; năm 2018, sẽ có khoảng 49.700 LĐ nữ về hưu đúng tuổi 55 (chưa tính số LĐ về hưu trước tuổi). Cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến khoảng 21.000 LĐ nữ trong số đó.

Theo ông Sơn, việc thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi không chỉ tác động đến LĐ nữ, mà tác động chung đến tất cả người LĐ. Tuy nhiên, tác động đến LĐ nam là từng bước theo lộ trình, còn với LĐ nữ thì không có lộ trình.

Mới đây, tại cuộc họp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam đã đề xuất phương án áp dụng lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với LĐ nữ trong 5 năm như sau: 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng 45%. Sau đó, về hưu năm 2018: 8 năm tiếp theo, mỗi năm tính thêm 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%; về hưu năm 2019: 6 năm tiếp theo, mỗi năm tính thêm 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%; về hưu năm 2020: 4 năm tiếp theo, mỗi năm cộng 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%; về hưu năm 2021: 2 năm tiếp theo, mỗi năm cộng 3%; sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%; về hưu từ năm 2022 trở đi: Các năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2%, tối đa 75%.

Như vậy, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% thì LĐ nữ về hưu trong năm 2018 phải có 26 năm đóng BHXH; về hưu trong năm 2019 phải có 27 năm; trong năm 2020 là 28 năm; năm 2021 là 29 năm; từ năm 2022 trở đi là 30 năm. Đây được coi là phương án hoàn toàn tương đồng với lộ trình thay đổi cách tính lương hưu như đối với LĐ nam, đồng thời bảo đảm tính hài hòa trong quá trình cải cách chính sách với LĐ nữ. Tuy nhiên, để đưa ra được quyết định dừng hay thực hiện lộ trình này vẫn cần chờ Quốc hội xem xét và quyết định.