Cắt giảm 90% thủ tục hành chính liên quan an toàn thực phẩm


Thứ năm, 08/03/2018 - 10:25 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo đánh giá của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Nghị định 15/2018/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được ban hành ngày 2-2-2018 đã “cởi trói” cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm.

Thống kê cho thấy, thực hiện nghị định đã giảm 90% thủ tục hành chính liên quan đến ATTP, tiết giảm hàng triệu ngày công và hàng trăm nghìn tỷ đồng cho cộng đồng DN. Cụ thể, đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm, nhằm tạo hành lang thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất cho DN. Một trong những nội dung được đặc biệt chú ý là quy định về thực hiện tự công bố. Thay vì phải xin xác nhận từ cơ quan Nhà nước, nay các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố. Nghị định 15 cũng đã thay đổi gần như cơ bản phương thức quản lý thực phẩm. Trong đó, có 11 nội dung gần như thay đổi; thay đổi từ phương thức công bố đến phương thức đăng ký tự công bố, đến kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, điều kiện vệ sinh, quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo thực phẩm.