Chung sức hỗ trợ huyện nghèo

Thứ Năm, 14/05/2009, 01:12:00
 Font Size:     |        Print

ND - Ngày 27-12-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất nước. Cả nước hiện có 61 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh với tỷ lệ hộ nghèo tới hơn 50%, chiếm khoảng 18% tổng số hộ ở nông thôn nước ta, trong đó hơn 90% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết này là một trong những bước triển khai tích cực chủ trương của Ðảng về giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tình hình mới.

Ngay sau khi có Nghị quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai với hơn 700 đại biểu từ các địa phương (chủ yếu là  những nơi có các huyện nghèo nhất), các bộ, ngành và tổng công ty nhà nước. Với tinh thần triển khai nhanh, xác định bước đi, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ là: xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp và toàn dân, ngay sau hội nghị, nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp về với các huyện, xã nghèo nhất để nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án giúp địa phương phát triển.

Có thể nêu lên một số đơn vị điển hình triển khai ngay Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP nêu trên, như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, VNPT, Vinataba và một số ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT). Ðược giao nhiệm vụ hỗ trợ ba huyện nghèo nhất của tỉnh miền núi Lào Cai xa xôi, hiểm trở là các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, các cán bộ lãnh đạo và có trách nhiệm cao nhất của NHPT đã về làm việc trực tiếp với tỉnh, huyện, xã, bàn giải pháp và lập chương trình, kế hoạch cụ thể các bước giúp từng thôn, bản giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững. Ngay trong tháng này, NHPT phối hợp UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị "Góp sức hỗ trợ giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững ba huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai".

Hy vọng rằng, tinh thần tích cực và kinh nghiệm bước đầu của những địa phương, đơn vị đã triển khai nghị quyết quan trọng nêu trên sẽ là những đóng góp tốt đối với công tác hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất và cũng là lời nhắc nhở những địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động trong công tác này.

ANH LONG