Chính sách đặc thù cho đồng bào DTTS

Thứ Tư, 15/05/2019, 02:53:29

Ủy ban Dân tộc cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đầu tư và hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quan tâm chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững do các yếu tố chủ quan và khách quan, làm giảm hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, như: Cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất còn thiếu và yếu; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là nghề phi nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả; công tác chuyển đổi ngành nghề còn hạn chế. Xuất phát từ thực trạng nêu trên, yêu cầu đặt ra là cần có những chính sách ưu đãi riêng giúp các hộ đồng bào phát triển sản xuất tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng DTTS nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Do đó, việc xây dựng nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS nghèo vùng ĐBSCL là rất cần thiết…

PV

Trao giải cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Số hóa sách “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác”
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh
[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Vai trò cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo