Một số vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở khu vực phía nam

Thứ Ba, 23/07/2013, 18:14:00
 Font Size:     |        Print
 

Làm đường giao thông nông thôn ở Phú Yên. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23-7, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Ðảng tổ chức hội nghị giao ban quý II các cơ quan Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam để thảo luận chuyên đề "Một số vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành phố khu vực phía nam".

Các đồng chí Nguyễn Hữu Từ; Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, chủ trì. Dự hội nghị, có đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các nhà khoa học; Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trong khu vực...

Sau ba năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các tỉnh phía nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Ðến nay, tại các tỉnh phía nam đã có 61 xã đạt 19 tiêu chí; 593 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 1.180 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh phía nam xuất hiện một số vấn đề cần quan tâm. Ðó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; Ban chỉ đạo một số nơi còn lúng túng trong hoạt động; sự phối hợp giữa các sở, ngành với huyện, xã chưa chặt chẽ làm hạn chế kết quả thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa thật sự đi vào chiều sâu, còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Chất lượng quy hoạch tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại hội nghị, cùng với đánh giá so sánh tình hình kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh, chính trị của địa phương trước và sau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các đại biểu tập trung thảo luận về tính hợp lý của Bộ tiêu chí quốc gia khi áp dụng vào địa phương; khó khăn, thuận lợi, những bất cập của địa phương trong phấn đấu thực hiện các tiêu chí.

Những vấn đề bất cập trong công tác lập, thẩm định, thực hiện quy hoạch nông thôn mới; vai trò và sự tham gia của người dân trong công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch. Tình hình huy động và cơ cấu phân bổ sử dụng các nguồn lực. Kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương trong huy động và phân bổ nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất ở địa phương; những bất cập và các giải pháp khắc phục trong thực hiện các mô hình liên kết kinh tế ở nông thôn. Vai trò và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị  trong việc triển khai thực hiện chương trình.

Những bất cập về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vấn đề ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Vai trò của cấp  ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Vai trò và sự tham gia của nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại quê hương...

 


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC