Công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước (Kỳ 1)
Công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước (Kỳ 1)

Những nhiệm kỳ gần đây, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã chỉ ra không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và truy tố theo pháp luật.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia (BGQG); bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; xây dựng BGQG hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh (QP, AN) đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước; ngày 28- 9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33 - NQ/TW về Chiến lược bảo vệ BGQG.

Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực
Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực

Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP Hà Nội. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.Ư nghiêm túc, bài bản giúp nâng cao ý thức rèn luyện, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Triển khai sớm để khỏi lãng phí
Triển khai sớm để khỏi lãng phí

Trao đổi ý kiến về việc sáp nhập các trung tâm và trạm chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản, hải sản, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giống cây… cấp huyện thành một đơn vị trực thuộc huyện, nhiều nông dân tỉnh Nghệ An đồng tình rất cao. Họ lý giải, thay vì phải đi họp ba, bốn cuộc có cùng nội dung do các đơn vị này tổ chức, thì họ chỉ cần dự một cuộc họp.

Kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc tại Ninh Thuận
Kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc tại Ninh Thuận

Ngày 4-4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành T.Ư (khóa IX) về công tác dân tộc, có buổi làm việc tại tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn.

Ngại làm gương
Ngại làm gương

Kết quả bình chọn, anh được giới thiệu là cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị, đề nghị công đoàn ngành và bộ khen thưởng tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo diễn ra vào tháng tới. Anh em trong đơn vị ai cũng vui vẻ vì bình bầu được người xứng đáng. Thế nhưng, anh bỗng có ý kiến đề xuất người khác và xin rút, để tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Ðối thoại để giải quyết các vấn đề dân sinh
Ðối thoại để giải quyết các vấn đề dân sinh

Những năm gần đây, tỉnh Tiền Giang chú trọng mở rộng kênh tiếp xúc, đối thoại để giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động này góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công tác điều hành, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bình Ðịnh đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức
Bình Ðịnh đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Trong các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật.

Tình đồng chí ở Vị Thủy
Tình đồng chí ở Vị Thủy

Thời gian qua, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm mới, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

Bắc Cạn đổi mới công tác cán bộ
Bắc Cạn đổi mới công tác cán bộ

Nhằm tích cực đổi mới công tác cán bộ, thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó đáng chú ý là việc tạo điều kiện để các cán bộ đi luân chuyển, rèn luyện trong môi trường thực tiễn phong phú để sớm trưởng thành và toàn diện hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này cũng bộc lộ những bất cập cần sự điều chỉnh.