Tám nước trong ASEAN ký Hiệp định tương trợ tư pháp

Thứ Sáu, 17/09/2010, 02:21:00

Ngày 29-11, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra Hội nghị lần thứ ba Tổng Chưởng lý các nước ASEAN để ký chính thức Hiệp định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự giữa các nước ASEAN, với sự tham gia của đại diện tám nước là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Trung tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an dẫn đầu Ðoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị và ký chính thức Hiệp định.

Mục đích của Hiệp định là tạo ra một công cụ pháp lý chung cho các nước ASEAN trong việc phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong khu vực Ðông-Nam Á.

Hiệp định gồm 32 điều quy định những vấn đề liên quan tương trợ tư pháp về hình sự như: lĩnh vực và hình thức tương trợ, hợp tác trong vấn đề thu thập chứng cứ, tống đạt giấy tờ, thủ tục xác minh, phong tỏa, thu giữ tài sản do phạm tội mà có... Hiệp định không áp dụng đối với vấn đề dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án, chuyển giao bản án hình sự và công nhận và cho thi hành bản án hình sự.

Theo