Thanh Hóa tăng thời lượng, chất lượng tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng

Thứ Bảy, 17/06/2017, 16:57:33
 Font Size:     |        Print
 

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

NDĐT – Sáng 17-6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, các quy định khác của pháp luật được chọn tối đa ba tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, nội dung phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục, hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng, thuộc các thể loại báo chí, phù hợp với quy định của giải được đăng phát từ ngày 1-11 năm trước đến 31-10 năm sau để tham dự giải.

Tại hội nghị, các đại biểu ở tỉnh Thanh Hóa tập trung đánh giá kết quả, yếu kém trong triển khai thực hiện hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2016, nhất là tỉnh Thanh Hóa có các tác giả, tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng dự thi còn ít, chưa phong phú về chủ đề, thể loại, đối tượng dự thi; đồng thời thảo luận thông qua kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2017, gợi mở những nội dung trọng tâm, cụ thể; giao trách nhiệm cho các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức nhân, vật lực tham gia, tăng thời lượng truyên truyền về công tác xây dựng Đảng; gắn trách nhiệm của các ban xây dựng Đảng trong chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các tập thể, cá nhân đủ tư cách pháp nhân tiếp cận, viết về xây dựng Đảng.

Thanh Hóa còn chú trọng huy động đội ngũ cộng tác viên tham gia, có giải thưởng nội bộ thu hút, khích lệ tập thể, cá nhân tập trung đầu tư, tăng thời lượng, chất lượng các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; cập nhật, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hằng tháng; tập hợp, sơ khảo, lựa chọn những tác phẩm chất lượng, phù hợp thể lệ dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

MAI LUẬN

Chia sẻ