NGÀY LÀM VIỆC THỨ 21, KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Quyết tâm bảo vệ rừng

Thứ Hai, 19/06/2017, 19:36:58
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ÐĂNG ANH

Hôm qua, ngày 19-6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIV sang ngày làm việc thứ 21. Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán TANDTC. QH thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Buổi chiều, QH thông qua hai nghị quyết và thông qua ba Luật; sau đó, QH họp riêng biểu quyết thông qua hai Nghị quyết về: phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Mở đầu phiên họp buổi sáng, các đại biểu QH nghe: Báo cáo kết quả thảo luận ở Ðoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Thẩm phán TANDTC; Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH; sau đó QH phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Lê Hồng Quang, với 387 đại biểu tán thành, bằng 78,81%; ông Nguyễn Văn Tiến, với 421 đại biểu tán thành, bằng 85,74%. QH nghe trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán TANDTC; QH thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về vấn đề nêu trên, với 408 đại biểu tán thành, bằng 83,10%.

Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), các đại biểu Võ Ðình Tín (Ðác Nông), Dương Tấn Quân (Bà Rịa - Vũng Tàu) và một số đại biểu nêu rõ, thời gian qua đã có nhiều bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ðiển hình như cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển rừng và xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc còn hạn chế. Nguồn nhân lực phân tán, chưa đủ mạnh để tạo thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm bảo vệ phát triển rừng và sống bằng nghề rừng. Trong khi đó, không thể phủ nhận được vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng dự thảo Luật chưa quy định vai trò bảo vệ rừng của đồng bào. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số nội dung điều khoản vào dự thảo Luật về việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào, bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có thể sống bằng nghề rừng, có thu nhập từ rừng.

Về tên gọi của luật, các đại biểu tán thành với đề nghị tên gọi như Tờ trình của Chính phủ là Luật Lâm nghiệp, thay cho Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Theo các đại biểu, ngoài lý do như Tờ trình của Chính phủ đã nêu, lâm nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản, dịch vụ môi trường rừng... Vì thế, tiêu đề bảo vệ và phát triển rừng sẽ không bao hàm tất cả các hoạt động nêu trên. Ðể bảo đảm tính thống nhất với ngành lâm nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, ổn định môi trường với quốc phòng, an ninh, nên gọi tên là Luật Lâm nghiệp.

Ðề cập vấn đề này, đại biểu Dương Ðình Thông (Bắc Giang) và một số đại biểu đề nghị QH giữ nguyên như tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Theo các đại biểu, rừng là tài nguyên rất quan trọng của quốc gia, là chủ thể chính của lâm nghiệp. Tên gọi này phù hợp yêu cầu về thời sự cấp bách hiện nay là bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững. Thực tế, việc trồng và phát triển rừng gắn với người dân vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là ở miền núi, nên gọi như thế là dễ hiểu. Thực tiễn những năm qua, việc bảo vệ và phát triển rừng có vị trí, vai trò rất quan trọng đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tại Ðiều 19, đại biểu Lưu Văn Ðức (Ðác Lắc) và một số đại biểu cho rằng, Ban soạn thảo nên bổ sung một số nội dung bảo đảm tôn trọng không gian sinh tồn, không gian văn hóa, phong tục, tập quán quản lý rừng của cộng đồng dân cư; bảo đảm hộ gia đình, cộng đồng dân cư có cuộc sống sinh hoạt gắn bó với rừng, có truyền thống quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, được giao rừng và cho thuê rừng gắn với quyền sử dụng đất để thực hành sinh kế, văn hóa tín ngưỡng gắn với rừng tại địa phương. Hơn nữa, dự thảo chưa quy định về vai trò bảo vệ rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ. Do vậy, cần bổ sung quy định về việc ưu tiên giao rừng cho đối tượng này.

Giải trình ý kiến của các đại biểu QH về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết: Ban soạn thảo xin tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để việc giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, do quỹ rừng hạn chế, cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để người dân có cuộc sống gắn bó với rừng, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế. Việc quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên, Ban soạn thảo tiếp thu nghiên cứu để bổ sung quy định về đóng cửa rừng tự nhiên, tăng khả năng hấp thụ các-bon, đẩy mạnh dịch vụ môi trường rừng, khuyến khích sản xuất nông lâm kết hợp và phát triển lâm sản ngoài gỗ, nhất là cây dược liệu để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, tăng quyền tự chủ của chủ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, giảm phát sinh thêm các thủ tục hành chính...

Thông qua ba luật, các Nghị quyết quan trọng

Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), với 458 đại biểu tán thành, bằng 93,28%. Tiếp đó, QH biểu quyết thông qua Luật Thủy lợi, với 457 tán thành, bằng 93,08% tổng số đại biểu QH.

Trước đó, QH biểu quyết thông qua: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, với 454 đại biểu tán thành, bằng 92,46%; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 403 đại biểu tán thành, bằng 82,08% tổng số đại biểu QH.

Chiều cùng ngày, với đa số đại biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật Du lịch (sửa đổi). QH đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.

Ðồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào vùng biên giới có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, đời sống người dân tại đây còn rất nhiều khó khăn, có hơn 60% là hộ nghèo. Do vậy, trong quy định về giao rừng, Ban soạn thảo cần bổ sung việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ hoặc bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, nhằm giúp người dân có thể sống bằng nghề rừng, có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống.

Ðại biểu Nguyễn Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh)

Về Ðiều 9, quy định các hành vi bị nghiêm cấm, tôi đề nghị bổ sung khoản sau: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay khai thác rừng, săn bắt động vật rừng để buôn bán trái pháp luật. Thực tế cho thấy, không ít vụ khai thác gỗ, săn bắt, buôn bán động vật rừng có sự tiếp tay, bao che của người có chức, có quyền và sự làm ngơ của lực lượng chức năng. Do vậy, luật cần quy định cụ thể hành vi này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ðại biểu Mùa A Vảng (Ðiện Biên)

Dự thảo luật còn một số điểm chưa chặt chẽ, có thể dẫn đến việc lách luật. Thí dụ, tại điểm a khoản 1, Ðiều 66, quy định việc tận dụng cây gỗ chết, cây gãy đổ trong phân khu dịch vụ hành chính của Nhà nước, khu vực sinh sống của người dân ở miền núi. Tôi thấy, trên thực tế, đã xảy ra hiện tượng làm cây chết bằng cách bóc vỏ, cuốn dây thép hoặc cưa quanh thân cây vào tận lõi để cây chết dần, chết mòn, sau đó làm thủ tục xin tận thu.

Ðại biểu Hứa Thị Hà (Tuyên Quang)

PV

Chia sẻ