Không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Hai, 17/07/2017, 18:52:53
 Font Size:     |        Print

Hôm nay, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào long trọng kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017). Cùng với sự kiện này, trong Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai nước cũng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (5-9-1962 - 5-9-2017). Ðây là những sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc son lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

Sự gần gũi về địa lý và lịch sử đã đưa hai dân tộc Việt Nam và Lào gắn bó keo sơn từ nhiều đời nay. Trong thời kỳ chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, cũng như trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước, hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau. Mồ hôi, xương máu của chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam đã hòa quyện cùng mồ hôi, xương máu của chiến sĩ và nhân dân Lào, trở thành tài sản vô giá trong lòng người dân hai nước, mãi mãi là biểu tượng cao đẹp, trong sáng về tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Cách đây 55 năm, vào ngày 5-9-1962, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Tiếp đó, ngày 18-7-1977, hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trên cơ sở nhận thức sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân cách mạng Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước. Văn kiện này tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước trong thời kỳ mới, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó khăng khít và tin cậy.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông sáng lập, được các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, có hiệu quả và thiết thực. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại, phát triển của mỗi nước, là quan hệ có tính sống còn, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào cùng hân hoan đón chào các hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa diễn ra tại hai nước trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, coi đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đồng thời khẳng định đây là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi nước trong công cuộc đổi mới đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và yêu cầu phát triển của mỗi nước, hai nước đặt ưu tiên cao nhất là cùng nhau nỗ lực nhằm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong những thập niên qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, làm cho thế và lực của nước CHDCND Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chúng ta luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NHÂN DÂN

Chia sẻ