Không buông lỏng kiểm soát nợ công

Thứ Tư, 08/11/2017, 19:03:59
 Font Size:     |        Print

Theo báo cáo mới đây của Chính phủ, tỷ lệ nợ công đến cuối năm 2017 khoảng 62,6% GDP. So với năm 2016, tuy tỷ lệ nợ công giảm 1%, nhưng dư nợ tuyệt đối khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tăng 0,27 triệu tỷ đồng. Dù Chính phủ vẫn bảo đảm thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài, nhưng nghĩa vụ thanh toán nợ công có xu hướng tăng lên, sẽ đạt đỉnh vào năm 2020-2022 khi các điều kiện vay nợ công ngày càng ngặt nghèo và đắt đỏ hơn, tiếp tục gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước.

Năm 2018, Chính phủ dự kiến nợ công sẽ ở mức khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ 52,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 47,6% GDP. Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Ðến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Ðể quản lý nợ công, Chính phủ cam kết chỉ vay nợ trong phạm vi kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sẽ quản lý chặt chẽ chi tiêu, cân đối thu - chi ngân sách; đồng thời, khống chế hạn mức vay thương mại trung và dài hạn của doanh nghiệp hằng năm cao nhất là 5,5 tỷ USD, mức độ tăng cao nhất hằng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8 đến 10%; cơ cấu lại nợ công theo hướng giảm nợ nước ngoài, tăng nợ trong nước.

Thực tế cho thấy, áp lực nợ công đã, đang và sẽ luôn gây nhiều hệ lụy đắt đỏ, khó lường cho mỗi quốc gia, vì vậy việc phòng ngừa chúng sẽ rẻ hơn và dễ hơn so với gánh nặng giải quyết khi đã xảy ra. Thời gian tới cần tăng cường nhận thức, tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý nợ công và mô hình quản lý nợ công theo hướng tập trung một đầu mối, tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch hóa và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong từng nội dung và khâu của quy trình quản lý nợ công; đẩy mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội quyết liệt, thực chất hơn, chủ động ngăn chặn sự lạm dụng và thất thoát, lãng phí đầu tư và chi tiêu công, cũng như về vay nợ và trả nợ công.

Ðáng chú ý, cần tăng cường đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, tiết kiệm và hiệu quả gắn với cơ cấu lại ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công…

Chúng ta không được phép tự thỏa mãn và buông lỏng kiểm soát nợ công bởi đó không chỉ thể hiện trách nhiệm, năng lực, hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước, mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lợi ích quốc gia, sự ổn định của đất nước và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

TS NGUYỄN MINH PHONG

Chia sẻ