Thiệt hại khó lường

Thứ Sáu, 10/11/2017, 20:52:33
 Font Size:     |        Print

NGÀY 2-11, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, phần lớn các đại biểu Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (CT, SGK GDPT) theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 (Nghị quyết 88).

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho thấy, ngoài một số việc đã làm được, quá trình đổi mới CT, SGK GDPT còn nhiều bất cập. Việc xây dựng, thẩm định, thực nghiệm và ban hành chương trình mới chậm, chưa bảo đảm theo lộ trình và tiến độ đặt ra. Riêng việc ban hành chương trình tổng thể đã chậm hơn một năm so với kế hoạch, dẫn đến chưa có cơ sở để biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa và bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên; chưa có căn cứ để chuẩn bị biên soạn phần nội dung giáo dục của địa phương... Đáng chú ý, việc chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất dù được xác định rất rõ trong Nghị quyết 88 nhưng vẫn chậm trễ. Nội dung kinh phí cũng chưa được xác định đầy đủ, chủ yếu mới tính toán được kinh phí phục vụ các hoạt động ở cấp trung ương, chưa rõ kinh phí của địa phương bởi nhiều nơi sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí ngân sách để thực hiện CT, SGK GDPT mới...

Có thể nói, việc lùi thời gian áp dụng CT, SGK GDPT khi những yêu cầu, nhất là yêu cầu về chất lượng chưa được bảo đảm là điều cần thiết. Tuy nhiên, quyết định lùi thời gian áp dụng cũng để lại nhiều điều đáng suy nghĩ trong triển khai công việc của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay. Bởi đổi mới CT, SGK GDPT nhằm là thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm mới của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vấn đề đổi mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) nghiên cứu từ năm 2011 và được Quốc hội ban hành nghị quyết triển khai từ năm 2014. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng cả về thời gian, lộ trình và kinh phí triển khai. Vì vậy, việc lùi thời điểm áp dụng đổi mới CT, SGK GDPT không phải do yếu tố khách quan mà do cách thức triển khai chậm chạp và không có sự tiếp nối trước, sau… Đó là điều mà Bộ GD và ĐT cần thẳng thắn nhìn lại để khi đã lùi thời gian thì thực hiện cho tốt hơn.

Ở một khía cạnh khác, khi lùi thời gian thực hiện mặc dù kinh phí cho việc đổi mới CT, SGK GDPT không thay đổi so với dự toán ban đầu nhưng cái mất lớn hơn sẽ khó đo đếm được. Bởi việc lùi thời gian bao nhiêu, ngành GD và ĐT sẽ tiếp tục những thay đổi kiểu thí điểm, chắp vá, thiếu đồng bộ bấy nhiêu. Đồng thời, gây nên những lúng túng trong đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên. Việc dạy học vẫn chỉ là truyền đạt một chiều, học sinh thụ động ghi nhớ máy móc; thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục còn lạc hậu. Học sinh sẽ tiếp tục phải học chương trình cũ, quá tải về kiến thức, nặng tính hàn lâm; chưa đáp ứng được yêu cầu mới về hình thành và phát triển năng lực; một số môn học chưa thiết thực, có những nội dung chưa bảo đảm tính hiện đại, cơ bản…

Việc lùi thời gian áp dụng CT, SGK GDPT mới tuy cần thiết nhưng cũng cần có sự nhìn lại một cách đúng đắn của Bộ GD và ĐT khi triển khai nhằm bảo đảm đúng lộ trình, thiết thực, hiệu quả, chất lượng và có sự tiếp nối phù hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay. Nếu không sẽ khó có thể đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

GIANG SƠN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC