Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Năm, 07/12/2017, 20:22:21
 Font Size:     |        Print

TTXVN - Ngày 7-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp thường kỳ năm 2017 nhằm đánh giá kết quả công tác TĐ-KT và phong trào thi đua quyết thắng toàn quân năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT năm 2017. Năm qua, công tác TĐ-KT được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2018, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10; bám sát định hướng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về công tác TĐ-KT...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Hội đồng TĐ-KT và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐ-KT và phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chia sẻ