Cùng suy ngẫm

Chính sách bảo hiểm y tế cần sát thực tế

Thứ Năm, 07/12/2017, 20:29:06
 Font Size:     |        Print

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và các cơ sở y tế tư nhân đang lo lắng trước thông tin: từ năm 2018, các cơ sở y tế tư nhân không được thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho người bệnh. Thông tin này xuất phát từ Văn bản 5163/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành ngày 17-11-2017 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, trong đó nêu điều kiện để cơ sở y tế tư nhân được KCB BHYT là phải có quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.

Việc cơ sở y tế tư nhân phải được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật (tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương) đã được quy định trong Thông tư 41, nhằm công khai danh mục dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở đó được phép thực hiện, giá dịch vụ y tế và nhất là mức hưởng của người bệnh khi KCB trái tuyến (chẳng hạn, nếu KCB trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương người bệnh được BHYT thanh toán 40% chi phí, tuyến tỉnh là 60%, tuyến huyện là 100%).

Thế nhưng hiện nay, chưa có cơ sở y tế tư nhân nào có quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế chưa có văn bản quy định, hướng dẫn về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với bệnh viện tư nhân. Lâu nay, để được KCB BHYT, các cơ sở y tế tư nhân được UBND tỉnh hoặc sở y tế, cơ quan BHXH thỏa thuận áp giá dịch vụ kỹ thuật tương ứng các tuyến, hạng của bệnh viện công lập, coi như đó là phân tuyến tạm thời. Do chưa có tiêu chí đánh giá thống nhất, cho nên việc phân tuyến tạm ở nhiều trường hợp chưa chính xác. Có cơ sở y tế tư nhân “yếu” về nhân lực, thiếu về cơ sở vật chất vẫn được xếp tuyến tỉnh, trung ương, trong khi nhiều cơ sở y tế tốt chỉ được xếp tuyến huyện, qua đó ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và chi phí thanh toán từ quỹ BHYT. Do đó, Bộ Y tế cần ban hành văn bản quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở y tế tư nhân, là tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và cơ sở y tế tư nhân.

Việc BHXH Việt Nam yêu cầu phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là đúng luật, nhưng trong khi thực tiễn chưa triển khai thì yêu cầu này là chưa phù hợp. Thời gian qua, đã xảy ra trường hợp tương tự, như BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 76/BHXH-CSYT (ngày 9-1-2017) có nội dung BHXH không thanh toán chi phí tiền giường điều trị nội trú tại các phòng khám đa khoa khu vực, mặc dù trước đó các phòng khám này vẫn được thanh toán BHYT. Nguyên nhân, do Luật KCB và các văn bản liên quan không quy định chức năng điều trị nội trú đối với phòng khám đa khoa, cho nên BHXH Việt Nam từ chối thanh toán. Trước phản ứng của một số phòng khám đa khoa khu vực về việc ảnh hưởng đến quyền lợi KCB của người bệnh, BHXH Việt Nam cho biết, sẽ rà soát các phòng khám theo hướng chỉ thực hiện thanh toán đối với các phòng khám đa khoa khu vực thuộc các vùng khó khăn; cùng Bộ Y tế thống nhất hướng dẫn vấn đề này.

Có thể nói, một phần nguyên nhân của tình trạng “vênh" giữa cơ sở y tế và BHXH Việt Nam lâu nay là do Bộ Y tế chậm ban hành các văn bản để điều chỉnh kịp thời các vấn đề bất cập, phát sinh trong lĩnh vực BHYT. Trong khi đó, BHXH Việt Nam lại nóng lòng tìm các giải pháp tạm thời để quản lý quỹ BHYT. Để tránh xảy ra tình trạng tương tự nêu trên, trong lúc chính sách BHYT chưa hoàn thiện, BHXH Việt Nam cần trao đổi, thống nhất kỹ với Bộ Y tế trong việc triển khai chính sách, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT và cơ sở y tế. Bộ Y tế cần có cam kết thời hạn hoàn thiện chính sách BHYT để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Cũng từ cam kết đó, việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế tư nhân cũng sẽ được thực hiện có lộ trình mà không gây bức xúc cho các đối tượng liên quan, giúp thúc đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân.

HÀ LINH

Chia sẻ