Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài vùng dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 30/12/2017, 12:35:28

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo. Hội nghị biểu dương và trao giấy khen tặng 19 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài ở cơ sở.

Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài vùng dân tộc thiểu số

Các dòng họ học tập được biểu dương tại hội nghị.

Năm 2017, các hội viên luôn nhiệt tình tham gia vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” trong cộng đồng dân cư. Trong 5 năm, các cấp Hội đã vận động được hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ, cấp học bổng, khen thưởng các học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích xuất sắc.

PHAN HÒA