Tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 10/01/2018, 21:16:40
 Font Size:     |        Print

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, phụ trách Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác chủ yếu, triển khai đồng bộ các hệ đào tạo, đổi mới công tác đào tạo và tổ chức đào tạo cho gần 17 nghìn học viên. Học viện cũng đã chủ động xây dựng mới khung chương trình cho các hệ lớp; chú trọng việc quán triệt các nội dung mới của Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng và nghị quyết của các hội nghị T.Ư khóa XII, tổ chức nhiều hội thảo về vận dụng các quan điểm trong Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng vào công tác đào tạo; chủ trì triển khai sáu nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, triển khai 414 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học cấp bộ trọng điểm và nhiệm vụ khoa học.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả và thành tích của Học viện, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục. Ðồng chí nhấn mạnh, năm 2018, Học viện cần tiếp tục phát triển ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao vị thế, xứng đáng là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho toàn hệ thống chính trị; chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và các trường cán bộ của các bộ, ngành. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và các khóa tiếp theo của Ðảng, các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn người cán bộ trong hệ thống trường đảng nhất thiết phải thật sự gương mẫu, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Học viện trung tâm và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII. Tổ chức, huy động, phát huy năng lực, trình độ, kiến thức lý luận của toàn bộ lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện để đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

PV

Chia sẻ