Hà Nội phấn đấu hoàn thành Ðề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong năm 2018

Thứ Sáu, 09/02/2018, 21:05:24

Chiều 9-2, Ban Tổ chức T.Ư và Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa hai cơ quan. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá: Sau một năm thực hiện, Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn Thủ đô, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, hướng dẫn của Trung ương sát với tình hình thực tiễn các địa phương. Ðể nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị hai cơ quan thành lập tổ công tác, tập trung xây dựng Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng mở rộng đối tượng và thời gian thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tổ chức T.Ư quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ giúp đỡ Hà Nội xây dựng xong Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong năm 2018, thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích những đối tượng tự nguyện tinh giản biên chế, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

PV