Tọa đàm khoa học "Ðồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam"

Thứ Sáu, 09/02/2018, 21:09:02

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: "Ðồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí (15-2-1913 - 15-2-2018).

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đi sâu phân tích bước đường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như những phẩm chất cách mạng cao quý của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu thống nhất khẳng định, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà trí thức, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam. Trong phong trào cách mạng miền nam, đồng chí tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm của lớp thanh niên trí thức trước vận mệnh sống còn của dân tộc, sẵn sàng tình nguyện từ bỏ vinh hoa, phú quý, đồng hành cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tọa đàm là dịp góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Ðảng ta lãnh đạo.

PV