Rà soát, bảo đảm chất lượng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thứ Sáu, 09/02/2018, 21:11:33

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS).

Sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (Hội đồng) công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS tăng đột biến so các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...); một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Không ít thông tin cho rằng, đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn GS, PGS và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo, Chủ tịch Hội đồng nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-2-2018.

PV