Kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Thứ Ba, 06/03/2018, 06:10:10
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Sáng 6-3, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (GSTCQG) kỷ niệm 10 thành lập (2008 - 2018), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động Ủy ban GSTCQG trong 10 năm qua, góp phần vào quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM).

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó có Ủy ban GSTCQG là rất nặng nề. Thị trường tài chính (TTTC) - tiền tệ cần phải tiếp tục củng cố, hoàn thiện bảo đảm hiệu quả, an toàn hơn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tập trung nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo của tập thể, kịp thời tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ổn định KTVM, giám sát TTTC; đề xuất kịp thời những đối sách trước những biến động trường trong nước, không để bị động, bất ngờ, nhất là hệ thống ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Thời gian tới, Ủy ban cần thực hiện tốt các nội dung: chủ động hơn nữa trong phối hợp các bộ, ngành, cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính, các cơ quan chức năng liên quan; thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn, quan trọng của nền kinh tế, trong đó có hai nhiệm vụ chính là KTVM và giám sát TTTC. Đặc biệt lưu ý có cách làm mới, hiệu quả hơn, phương pháp mới để phát huy năng lực của CBCCVC, bảo đảm từng người làm việc hiệu quả, có sản phẩm cụ thể gắn với đánh giá cán bộ.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban tiếp tục rà soát để bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là cơ chế phối hợp các cơ quan chức năng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về xây dựng cơ chế điều phối giám sát và giám sát chung TTTC, mối quan hệ giữa cơ quan giám sát chung và cơ quan giám sát chuyên ngành, vai trò của từng cơ quan giám sát, Chính phủ giao Ủy ban GSTCQG chủ động phối hợp các bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NHNN để đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung công sức phân tích, đánh giá tình hình, nhất là rủi ro tiềm ẩn của TTTC; các hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản; đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp bao gồm cả công cụ kiểm soát rủi ro, tiêu chí đánh giá an toàn hệ thống tài chính, bảo đảm từng bước theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế với tinh thần chủ động hơn, kịp thời hơn trong tham mưu đề xuất các giải pháp ổn định hệ thống tài chính tiền tệ, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; áp dụng các chuẩn mực quốc tế; thường xuyên cập nhập, phân tích, báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Không chủ quan trước tình hình thế giới khó lường hiện nay cùng bất cập nội tại của kinh tế trong nước.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá dự báo, tham mưu tổng hợp về tình hình KTVM và TTTC; tập trung phân tích, phối hợp chặt với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các mặt kịp thời, bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, phân tích đánh giá sâu từng lĩnh vực, nhiệm vụ, có kinh nghiệm các vấn đề quốc tế và trong nước; đề xuất các kịch bản, đưa ra các đối sách thực hiện mục tiêu đề ra; đưa ra các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất các hệ thống cảnh báo sớm rủi ro về vĩ mô và TTTC hiệu quả, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu tốt hơn nữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Chủ động phối hợp hiệu quả với các bộ, cơ quan giám sát chuyên ngành rà soát, xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các hoạt động tài chính, ngân hàng và giám sát các hoạt động này; giám sát các tập đoàn, là việc quan trọng ảnh hưởng lớn hoạt động hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban cần quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ; có chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp; tăng cường năng lực, chuyên môn cao cho cán bộ.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên để quốc tế để phân tích sâu các vấn đề quan trọng của đất nước kịp thời tham mưu tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác đảng, đoàn thể; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo Ủy ban cần quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC. Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với Ủy ban trên các mặt công tác, đặc biệt trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, phân tích, nghiên cứu.

Thủ tướng yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCCVC Ủy ban cần phát huy truyền thống tốt đẹp, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, không ngừng đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, tích cực phối hợp các bộ, cơ quan chức năng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu, tư vấn độc lập cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần ổn định KTVM, phát triển lành mạnh TTTC, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

* Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng ba tặng Ủy ban GSTCQG; Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một số cá nhân của Ủy ban.

Tin, ảnh: HÀ THANH GIANG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC