Vĩnh Phúc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp

Thứ Năm, 08/03/2018, 18:13:56

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 31 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 650 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 75%.

Các cụm công nghiệp sẽ thu hút thêm khoảng 10 nghìn đến 12 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và tạo việc làm thường xuyên cho từ 28 nghìn đến 30 nghìn lao động.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp. Cùng với đó, đổi mới công tác quản lý, khuyến khích doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của thị trường và hội nhập quốc tế. Tăng cường thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp. Ðặc biệt, sẽ ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển những dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, hướng đến xây dựng cụm công nghiệp sản xuất an toàn, bền vững và phát triển…

* Lâm Ðồng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Thời gian qua, tỉnh Lâm Ðồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, coi đây là giải pháp then chốt giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh gần 52 nghìn héc-ta, chiếm khoảng 20% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh. Doanh thu bình quân trên mỗi héc-ta trong một năm đạt 158 triệu đồng; trong đó, trồng rau ứng dụng công nghệ cao đạt 400 đến 500 triệu đồng, sản xuất hoa đạt 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, cà-phê đạt 240 triệu đồng…

Tỉnh cũng xây dựng được 68 chuỗi sản xuất nông sản an toàn với hơn ba nghìn hộ nông dân tham gia, sản lượng tiêu thụ qua chuỗi hơn 196.000 tấn và 181 triệu cành hoa mỗi năm. Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang được người dân hướng tới. Hiện, có ba doanh nghiệp sản xuất rau, một doanh nghiệp sản xuất chè được chứng nhận cơ sở sản xuất hữu cơ.

Trang trại Vinamilk Organic Ðà Lạt được chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ châu Âu do Control Union (Hà Lan) cấp. Việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đã trực tiếp giải quyết có hiệu quả 5 trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: Nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất và an toàn thực phẩm…

Năm 2018, tỉnh Lâm Ðồng phấn đấu có thêm ít nhất 12 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định và xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với hai thành phố Ðà Lạt và Bảo Lộc; hoàn thành các tiêu chí để huyện Ðức Trọng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ðể đạt những mục tiêu này, tỉnh Lâm Ðồng chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ hướng tới nông nghiệp thông minh…

PV và TTXVN