Tiếp Đại sứ

Thứ Năm, 08/03/2018, 18:15:20

Ngày 8-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Ðại sứ Chi-lê tại Việt Nam C.Kin-ta-na tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

* Chiều 8-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại sứ Chi-lê tại Việt Nam C.Kin-ta-na tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.