Tránh "rớt chuẩn" nông thôn mới

Thứ Sáu, 13/04/2018, 18:15:15

Từ một báo cáo mới đây của tỉnh Quảng Nam cho thấy, sau hơn tám năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay tỉnh Quảng Nam có 11 xã miền núi được công nhận đạt NTM. Tuy nhiên, kết quả rà soát của tỉnh năm 2017 theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016 - 2020, một số xã miền núi được công nhận NTM bị "rớt" từ ba đến bốn tiêu chí.

Cho dù tỉnh đã tập trung đầu tư, dành nguồn lực lớn cho các xã điểm NTM của khu vực miền núi. Nhìn chung, hệ thống chính trị ở các xã NTM nêu trên còn nhiều bất cập. Chất lượng cuộc sống của người dân chưa thật sự được cải thiện rõ nét. Thí dụ, xã Lãng (huyện Tây Giang) được công nhận xã NTM năm 2015. Nhưng hiện nay đời sống của đồng bào Cơ Tu trong xã vẫn còn nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu canh tác nương rẫy, hoặc vào rừng khai thác sản vật sẵn có. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so với thời điểm xã được công nhận NTM. Lãnh đạo xã thừa nhận nguy cơ phát sinh hộ nghèo trong xã rất cao.

Tình hình chung tại các xã nêu trên, cơ bản do đội ngũ cán bộ cơ sở chưa ngang tầm nhiệm vụ. Người dân chưa có nguồn thu nhập bền vững. Thiết nghĩ, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí chuẩn NTM đang là vấn đề đặt ra với nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Vì vậy, thực hiện chương trình NTM ở những xã này cần có bước đi phù hợp, tránh nóng vội, chạy theo tiến độ, thành tích. Trước mắt, các huyện miền núi khó khăn cần tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững. Ðồng thời, hằng năm tỉnh vẫn phân bổ ngân sách cho các địa phương xây dựng NTM để có những bước đi vững chắc hơn. Quá trình này cần gắn liền việc nâng cao chất lượng trong thực hiện từng tiêu chí.

Ðể đạt các mục tiêu đề ra, mỗi địa phương cần xác định những tiêu chí mang tính đột phá, tạo điều kiện để thực hiện các tiêu chí khác; coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở; tập trung thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội; thông qua chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề, nâng cao thu nhập người dân địa phương.

LÊ THỤY ANH