Tiếp Đại sứ

Thứ Tư, 13/06/2018, 22:06:42

Ngày 13-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc Kim Đo Hy-un đến chào xã giao, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ CH Mô-dăm-bích Lê-ô-nác-đô Pê-nê nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.