Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Năm, 12/07/2018, 01:50:44

TTXVN - Chiều 11-7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư dẫn đầu làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH T.Ư khóa XII, ban hành ngày 25-10-2017 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của BCH T.Ư khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; đồng thời đề nghị Bộ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra bảo đảm theo đúng kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra; lắng nghe ý kiến phản hồi của Bộ để xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực.