Hội nghị - hội thảo

Thứ Hai, 10/12/2018, 01:49:40

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức (CB, CC), Luật Viên chức và định hướng sửa đối, bổ sung.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích về công tác triển khai, thi hành hai đạo luật nêu trên, đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung như: cần tiếp tục tách bạch giữa đội ngũ CB, CC, viên chức; không tiếp tục quy định đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước) là công chức; không quy định, áp dụng Luật CB, CC đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; sự cần thiết phải sửa đổi các quy định trong Luật để phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, địa phương, phân định rõ quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý CB, CC, viên chức; vấn đề liên thông trong công tác cán bộ, thu hút nhân tài, vấn đề thi hành kỷ luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu… Hội nghị là cơ sở để Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CB, CC và Luật Viên chức bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua.

* Tại TP Ðà Nẵng, vừa diễn ra Hội nghị Y sinh học châu Á lần thứ tư với chủ đề "Y học thế kỷ 21 - Tầm nhìn Á châu" do Ðại học Ðà Nẵng đăng cai, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Hơn 200 đại biểu đến từ các nước trong khu vực Ðông - Nam Á thảo luận, trình bày những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu về gien gây ung thư gan; kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (IVF) và thụ tinh nhân tạo; sử dụng "chữ ký gien" để tiên lượng loãng xương; nghiên cứu dùng rt-PA để điều trị thuyên tắc phổi... Các báo cáo khoa học được sắp xếp theo sáu chủ đề về ứng dụng nghiên cứu khoa học trong lâm sàng, y học cá nhân hóa, các kỹ thuật chẩn đoán và tiên lượng, y học cổ truyền, kỹ thuật y học, và sinh tin học. Năm nay, có hơn 20 công trình nghiên cứu liên quan đến y học cổ truyền từ Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Thái-lan được trình bày, thảo luận tại hội nghị...

PV