Những khó khăn trong công tác thanh niên hiện nay ở cơ sở

Thứ Sáu, 17/09/2010, 12:35:00
Những khó khăn trong công tác thanh niên hiện nay ở cơ sở

Có người nói: "Nhìn lên còn thấy tổ chức đoàn thanh niên nhưng nhìn xuống thì không thấy thanh niên đâu?!". Ðem câu nói ấy đối chiếu với thực trạng thanh niên nông thôn, cơ sở hiện nay quả thật không sai! Trong khi tổ chức đoàn thanh niên từ trung ương đến huyện đầy đủ cả về cơ cấu, biên chế, thì ở cơ sở hiện rất thiếu: con người, cơ sở vật chất, trụ sở và thiếu kinh phí hoạt động. Ðoàn xã hay Ðoàn cơ sở đều có Ban Chấp hành, có bộ khung, rồi dưới đó có chi đoàn nhưng vấn đề và khó khăn lớn nhất là số lượng thanh niên đến với tổ chức là... rất ít. Bên cạnh đó, còn những vấn đề khác, như: Tổ chức sinh hoạt hằng tháng theo Ðiều lệ Ðoàn như thế nào? Hiện tại ai có mặt ở nhà, ai đã đi làm ăn xa? Triển khai các chủ trương hoạt động của T.Ư như thế nào, nguồn lực ở đâu? Chắc chắn tổ chức đoàn cơ sở không thể nắm được!

Tổ chức đoàn thanh niên hiện nay không ít nơi "hữu danh vô thực". Có tình trạng về cơ sở tập hợp được một cuộc họp đầy đủ thanh niên thật khó, thậm chí, chi đoàn ở nông thôn chỉ có... cán bộ BCH ở nhà. Một số cán bộ các huyện đoàn cho biết: Trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", việc tổ chức cho Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn, học tập tiến hành thuận lợi nhưng khi triển khai tới thanh niên thì rất khó khăn, không hiệu quả. Ðem băn khoăn này trao đổi với cán bộ các huyện khác trong tỉnh, chúng tôi nhận được trả lời: "Ở đâu cũng thế!". Hiện tại, thanh niên ở lại nông thôn rất ít; phần lớn số bạn trẻ ở lại đã có gia đình và coi như "trưởng thành" đoàn. Do không có việc làm nên phong trào đi làm ăn xa rất phổ biến dẫn đến tình trạng tên có trong danh sách đoàn viên nhưng người thì... ở các địa phương khác.

Ðể góp phần khắc phục tình trạng trên, chúng tôi cho rằng, hoạt động thanh niên phải xuất phát từ tính tự giác, không gò bó, ép buộc. Thủ lĩnh của thanh niên phải do thanh niên lựa chọn và giới thiệu. Có một thực tế, không ít nơi bắt buộc Bí thư Ðoàn xã phải là đảng viên, vì vậy khi đến đại hội đoàn, phải "kéo" cả  người đã  "trưởng thành" đoàn lâu rồi để cơ cấu lại! Từ chỗ khác về tâm lý, lứa tuổi, tính cách và đặc thù công tác đã  làm cho công tác thanh niên đã khó lại càng khó thêm.

Cấp ủy, chính quyền cần thật sự quan tâm đến công tác đoàn và những khó khăn của thanh niên; cần thường xuyên đến sinh hoạt với thanh niên, tìm giải pháp tập hợp thanh niên, định hướng thanh niên hành động. Chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí, ưu tiên tìm việc cho thanh niên; tin tưởng giao thanh niên đảm nhận các công trình; dành quỹ đất cho thanh niên vừa sản xuất gây quỹ, vừa thực hành, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật...

Ðối với cán bộ đoàn, nhất là Bí thư các chi đoàn ở nông thôn, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Hoạt động thanh niên mang tính phong trào, đòi hỏi cả về thời gian và vật chất, cho nên cần được ưu tiên hơn các tổ chức khác về kinh phí; về việc quản lý, sử dụng các nhà văn hóa, dụng cụ phục vụ văn hóa cho thanh niên khai thác làm  dịch vụ, để họ gây quỹ hoạt động. Qua đó, tổ chức đoàn có thể tập hợp thanh niên, đưa thanh niên vào hoạt động có nền nếp, tổ chức.

Cán bộ đoàn từ trung ương đến tỉnh, huyện cần thường xuyên trực tiếp về cơ sở để nghe thanh niên nói, để tổ chức, vận động, tập hợp thanh niên, chứ không thể "bám trụ" ở văn phòng và càng không nên lạm dụng công văn, chỉ thị.

Phùng Văn Mùi (Huyện ủy Con Cuông, Nghệ An)

Theo