Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Hai, 20/12/2004, 22:34:00
 Font Size:     |        Print

Chiều 20-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH đã khai mạc phiên họp thứ 24. Kéo dài đến ngày  24-12, phiên họp sẽ cho ý kiến về ba pháp lệnh liên quan các lĩnh vực cảnh vệ, ưu đãi người có công với cách mạng, và chống lãng phí.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và các Phó Chủ tịch QH Trương Quang Ðược, Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Phúc Thanh. Ðến dự có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và nhiều cơ quan hữu quan.

Theo dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của QH khóa XI; thông qua chương trình công tác năm 2005 của Ủy ban Thường vụ QH; cho ý kiến  về các dự án: Pháp lệnh về công tác cảnh vệ, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2005 của Ủy ban Thường vụ QH và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong buổi làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng QH, báo cáo dự kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6, QH khóa XI; dự kiến chương trình công tác năm 2005 của Ủy ban Thường vụ QH. Báo cáo nhận định, kỳ họp thứ 6, QH khóa XI, được tiến hành từ ngày 25-10 đến ngày 3-12-2004, đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có nhiều cải tiến về công tác chuẩn bị, điều hành, phát huy dân chủ, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình, hoan nghênh.

Tại kỳ họp này, mặc dù nội dung chương trình khá nặng: xem xét, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, công trình quan trọng quốc gia, xây dựng pháp luật, giám sát tối cao nhưng do công tác chuẩn bị, tổ chức, cách thức tiến hành kỳ họp được thực hiện chu đáo, chương trình được sắp xếp hợp lý, cho nên đã đạt yêu cầu đặt ra. Quốc hội đã tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề trọng tâm, bức xúc từ đòi hỏi của thực tế cuộc sống với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới, đã gắn việc chất vấn và trả lời chất vấn với thảo luận những vấn đề mà Quốc hội tiến hành giám sát tối cao như giáo dục, đầu tư xây dựng cơ bản; một số vấn đề bức xúc, nổi cộm được thảo luận dân chủ, công khai, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Trên cơ sở các báo cáo đó, các thành viên Ủy ban đã thảo luận sôi nổi và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, nhất là về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, thời gian tiến hành kỳ họp và việc đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp này của QH.

Phiên họp dự kiến làm việc đến ngày 24-12.